T:0 (266) 246 53 15 / G: 0532 157 39 87 / G: 0 (530) 930 21 40 / F : 0 (266) 246 53 17

Dinamizmi içinde barındıran, hizmetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim, takip ve denetim sistemidir.

Bu kapsamda verilen hizmetler;

• İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) ile hizmet verilmesi
• İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre, sertifikalı işyeri hekimi ve sağlık personeli ile hizmet verilmesi
• İşyeri faaliyetleri, sağlık ve çevre risk analizlerinin yapılması
• Çalışanlara oryantasyon, Çevre ve İSG bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin verilmesi
• İşyerinde çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu (ÇİSG) oluşturulması
• Çalışanların özlük dosyalarının kontrol edilmesi ve eksik evrakların hazırlanması
• Çalışanlara yaptıkları işe uygun sağlık raporlarının verilmesi
• Çalışanların yaptıkları işle ilgili KKD’lerin tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi
• İşyeri sağlık, meslek hastalığı, iş kazası, ramak kala kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması
• İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması
• Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması
• Acil durum müdahale planları yapılması, acil durum müdahale ekipleri oluşturulması ve tatbikatların yaptırılması

Acil durum müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi

• İşyerine ve yapılan işe uygun çevre, trafik ve iş güvenliği uyarı levhalarının tespit edilmesi ve konulması
• İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması
• Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması
• Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılması
• İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması
• Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata göre işverene danışmanlık yapması öngörülmüştür