T:0 (266) 246 53 15 / G: 0532 157 39 87 / G: 0 (530) 930 21 40 / F : 0 (266) 246 53 17

ÜLKEMİZDE, BİR İŞ GÜNÜNDE EVİNE EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN SABAH İŞİNE GİDEN İNSANLARDAN 240 KİŞİNİN BAŞINA İŞ KAZASI GELİYOR;

10 KİŞİ SAKAT KALIYOR

4 KİŞİ ÖLÜYOR…..6 SAATTE BİR CAN..

Türkiye ölümlü iş kazalarında

Avrupa’da 1. / Dünya’da 3. sırada.

DAHA İYİ YAŞAMAK İÇİN ÇALIŞMAK; DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ÇALIŞMAK İÇİN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMININ TEMEL İLKELERİNDEN OLMALIDIR.

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation-ILO), mesleki kazalar ve hastalıkların önlenmesini teşvik etmek amacıyla 28 Nisan’da Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü kutlamaktadır. Bilinç oluşturmayı hedefleyen bu kampanya, dünya çapında işyeri kaynaklı yaralanmaların, hastalıkların ve ölümlerin önemine ve işyeri güvenliği ve mesleki sağlık alanlarında yükselen trendlere uluslararası platformda dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

28 Nisan günü aynı zamanda Dünya Ticaret Birliği hareketinin, mesleki kaza ve hastalık mağdurlarının anılarını onurlandırmak ve bu tarihte dünya çapında kampanya ve hareket oluşturmak amacıyla kabul ettiği Uluslararası Ölmüş ve Yaralı İşçiler Anma Günü’dür.

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün kutlanması, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün küresel iş sağlığı ve güvenliği stratejisinin bir parçasıdır dünya çapında bütün paydaşlarını içeren koruyucu bir güvenlik ve sağlık kültürü oluşturmayı teşvik etmektedir. Dünyanın çoğu yerinde, yerel otoriteler, ticaret birlikleri, işçi dernekleri ve işyeri güvenliği ve işyeri sağlık çalışanları bugünü kutlamak için çeşitli aktiviteleri düzenlemektedir.

2013 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün teması “Mesleki Hastalıkların Önlenmesi”dir. Mesleki hastalıklar, dünya çapında işyeri kaynaklı ölümlerin ilk sıradaki nedenini oluşturmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü tahminlerine göre her yıl meydana gelen 2,34 milyon mesleki ölümün sadece 321.000’i kazalara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Günlük ortalama 5.500’den fazla ölüme karşılık gelen 2,02 milyon ölüm ise çeşitli mesleki hastalıklardan dolayı gerçekleşmektedir. Çağımızda koruyucu tıp alanının bu kadar önemli hale geldiği zaman da önlenebilir nedenler arasında olan meslek hastalıklarından ölümler kabul edilemez bir açıktır.

Mesleki hastalıkların önlenmesindeki yetersizlik sadece işçiler ve aileleri değil, aynı zamanda neden olduğu yüksek maliyet açısından toplumun üzerinde de üretkenlik kaybı ve sosyal güvenlik sistemlerinin yükü açısından olumsuz etki yaratmaktadır.

Korunma, iyileştirme ve rehabilitasyondan daha etkin ve daha düşük maliyetlidir. Bütün ülkeler mesleki hastalıkları engellemek üzere somut adımlar atabilirler.Ülkemizde de 6331 sayılı yasa ile iş sağlığı ve güvenliği yeniden düzenlenmektedir.Meslek hastalıklarından ölümlerin yasal düzenlemenin yapılması ile bıçak gibi kesilmesini beklemek mümkün değildir.Fakat yasanın uygulanmasında devletin kararlılığı,işverenlerin üzerine düşen sorumlulukları yapmaya istekli olması ve bu alanda hizmet sunan profesyonellerin (iş güvenliği uzmanı,iş yeri hekimi,iş yeri hemşiresi gibi) yürüttüğü hizmetin ciddiyetini kavrayarak hizmet sunması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarından ölümlerin kader olmasının önüne geçmek mümkün olabilecektir. Yasanın nasıl uygulanamazını tartışmaktan ; öncelikle çalışan sağlığına katkılarını en iyi nasıl uygulayabilirizi tartışmak,işçilerin sağlığına ve çalışma ortamına dair daha önemli katkı sağlayacaktır.

Her sene olduğu gibi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İş ve Çevre Güvenliği ve Sağlığı programı bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor; hükümetleri, işverenleri, çalışanları ve onların organizasyonlarını, mesleki hastalıkların önlenmesi amacıyla ulusal politikalar ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak için işbirliği yapmaya çağırmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri

• Her yıl 2,02 milyon insan mesleki hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir.

• Her yıl 321.000 insan mesleki kazalar sonucu hayatını kaybetmektedir.

• Her yıl 160 milyon kişide ölümle sonuçlanmayan mesleki hastalık gözlenmektedir.

• Her yıl 317 milyon ölümle sonuçlanmayan mesleki kaza gerçekleşmektedir.

Bu veriler şu anlama gelmektedir:

• Her 15 saniyede 1 işçi mesleki hastalık veya kazadan dolayı hayatını kaybetmektedir.

• Her 15 saniyede 151 işçinin başına mesleki bir kaza gelmektedir.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gibi temasal günler  bu verilerin gittikçe azaldığı ve toplumsal duyarlılığın arttığı zamanları getirmesinde en önemli araçlardandır.

Dr.Dilek Yıldırım
Sevgi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Müdürü