T:0 (266) 246 53 15 / G: 0532 157 39 87 / G: 0 (530) 930 21 40 / F : 0 (266) 246 53 17

Akciğer Grafisi, Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü), İşe Giriş Muayene Raporu, Odiometri Testi (İşitme Testi), Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Göz Muayenesi (Refrakrometre İle),

Laboratuvar Testleri